DNO ASA - KJØP AV EGNE AKSJER

Det vises til børsmelding 1146 / 040102. DNO ASA mottok den 18. januar 2002 aksept om frivillig salg av 12.802 DNO-aksjer til kurs 14,92.

Fredag 18. januar 2002 var siste dag i akseptperioden for det frivillige tilbudet. Basert på foreløpig opptelling av mottatte akseptblanketter, har DNO ASA mottat aksept om frivillig salg av til sammen 124.965 DNO-aksjer fra totalt 12.286 selgende aksjeeiere i løpet av tilbudsperioden, tilsvarende en akseptgrad på ca. 38,4%. Endelig antall mottatte aksepter vil foreligge tordag morgen, 24. januar 2002, og vil bli meddelt gjennom børsmelding.

Oppgjør for det frivillige tilbudet, som representerer en investering i egne aksjer for DNO ASA på totalt ca. NOK 1.864.478, basert på foreløpige tall, vil finne sted fredag 25. januar 2002. DNO ASAs beholdning av egne aksjer er 1.099.480 pr. 21. januar 2002, basert på foreløpige tall fra det frivillige tilbudet.

DNO ASA er godt fornøyd med akseptgraden, som innebærer at antall DNO-aksjeeiere vil bli redusert fra ca. 42.000 før tilbudet ble distribuert til ca. 29.714 pr. 21. januar 2002, basert på foreløpige tall fra det frivillige tilbudet.

Som meddelt i børsmelding 1145/211201, har DNO ASA til hensikt å søke Nærings- og handelsdepartementet om samtykke til tvangsinnløsning av de resterende aksjeeierne i DNO ASA som var omfattet av det frivillige tilbudet, men som ikke aksepterte, og som ikke har kjøpt seg opp til et aksjeinnehav på mer enn NOK 500, se almennaksjeloven § 4-24 annet ledd og § 4-25. Innløsningsprisen i forbindelse med en eventuell tvanginnløsning vil bli fastsatt på samme måte som for det frivillige tilbudet, dog slik at det ikke vil bli betalt overkurs.


21. januar 2002
DNO ASA