DNO ASA - Kapitalforhøyelse i forbindelse med oppfyllelse av opsjonsavtaler

DNO ASA utstedet den 10. mars 2004 371.360 nye aksjer i henhold til styrefullmakt gitt av generalforsamlingen den 30. september 2003. Aksjene ble solgt til kurs kr 20,45 til fem nøkkelmedarbeidere, i forbindelse med at disse utøvet opsjoner tildelt dem av selskapet.
 
Styret har etter dette en gjenværende fullmakt på å forhøye aksjekapitalen på inntil
NOK 18.514.560.
 
De ansatte dette gjelder har meddelt selskapet at samtlige aksjer ble solgt samme dag gjennom megler til kurs kr 25,50 pr aksje.
 
Det vises forøvrig til melding fra de ansatte dette gjelder.
 
 
 
DNO ASA
11. mars 2004