DNO ASA - Foreløpig ingen utvidelse av obligasjonslån

Det vises til børsmelding 1170 / 210302 hvor det ble redegjort for selskapets planer om en mulig utvidelse  av obligasjonslån (ISIN NO 001009612.6) i løpet av våren 2002.
 
DNO ASA har gjennom ABG Sundal Collier ASA, First Securities ASA og Terra Fonds ASA ført samtaler med potensielle långivere med sikte på utvidelse av obligasjonslånet. Under de rådende markedsforhold  har  imidlertid interessen for å delta i dette lånet til de tilbudte betingelser ikke samsvart med selskapets målsetninger for et utvidet lånebeløp. DNO ASA har derfor besluttet at selskapet inntil videre ikke vil gjennomføre en utvidelse av obligasjonslånet. En mulig utvidelse av  dette lånet kan igjen bli vurdert ved endringer i relevante markedsforhold.
 
DNO ASA vil benytte eksisterende lånefasiliteter og kontantstrøm fra drift til finansiering av planlagte investeringer i 2002. Selskapet vurderer også etablering av nye lånefasiliteter for finansiering av langsiktige investeringer og videre vekst.