DNO ASA - Delårsresultat 1.kvartal 2004

Høydepunkter fra første kvartal 2004
 
  • Salgsgevinst på NOK 209,5 millioner fra salg av virksomhetene i UK og Irland til Lundin Petroleum AB
  • Solid kontantstrøm fra gjenværende lisensandeler
  • Oljefunn i blokk 43, Yemen
  • Petroleumresurssene økte med 80 % gjennom erverv og funn
  • Drifts- og løftekostnader per fat ble redusert som følge av salg av virksomheten i UK
  • Gjeld er nedbetalt og den finansielle styrken er bedret
 
Nøkkeltall
 
Kvartalsresultater
Årsresultat
NOK  mill
Q1 2004
Q4 2003
Q3 2003
Q2 2003
Q1 2003
2003
2002
Driftsinntekter
369,2
484,7
466,6
477,6
579,7
2008,6
1691,0
Gevinst fra salg av eiendeler
209,5
-
-
-
-
-
-
Samlede inntekter
578,7
484,7
466,6
477,6
579,7
2008,6
1691,0
Driftsresultat (EBIT)
339,9
140,7
127,6
210,9
276,0
755,3
528,3
Resultat etter skatt
175,2
12,3
-41,8
55,7
107,9
134,1
-64,7
Investeringer
91,5
179,7
211,5
191,6
118,6
701,4
465,8
EBITDA
388,6
226,7
207,0
285,3
346,8
1065,8
872,2
Netback
285,8
76,1
72,0
78,3
228,1
454,6
456,9
EBITDA, ekskl. salgsproveny
179,1
226,7
207,0
285,3
346,8
1065,8
872,2
Netback, ekskl. salgsproveny
76,3
76,1
72,0
78,3
228,1
454,6
456,9
 
 
Oslo, 19. mai 2004
DNO ASA
 
 
For ytterligere informasjon:
Kvartalsrapport og kvartalspresentasjon på selskapets hjemmeside
 
eller kontakt:
Helge Eide, administrerende direktør, 23 23 84 80/ 55 22 47 00
Haakon Sandborg, finansdirektør, 23 23 84 80
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjonen kan lastes ned fra følgende link: