DNO ASA -CREDIT RATING OG ESTIMATER AV PÅVISTE RESERVER

 
Som tidligere meddelt til markedet vurderer DNO opptak av et internasjonalt obligasjonslån av størrelse 150-200 millioner USD. For et lån av denne størrelse har DNO fått en credit rating av de internasjonale  rating-byråene Standard & Poor's og Moody`s, på henholdsvis  B- og Caa2. Standard & Poor`s og Moody`s har sendt egne pressemeldinger i den forbindelse.
 
Beslutning om opptak av internasjonalt obligasjonslån  vil blant annet være avhengig av de lånebetingelser som oppnås.
 
Ved utarbeidelse av ovennevnte ratings har Standard & Poor`s og Moody`s  benyttet reserveanslag utarbeidet av  uavhengige ingeniører på vegne av DNO, i henhold til  "SEC" standard. Disse viser at selskapets påviste reserver (proven reserves) pr. 30.06.2003 er 49,5 millioner fat, og selskapets påviste og utbygde reserver (proven developed reserves) er 21,6 millioner fat.
 
DNO forventer at selskapets påviste reserver vil øke når plan for utbygging og produksjon for PL 203 er godkjent av norske myndigheter. Videre forventer DNO at selskapets påviste utbygde reserver øker når Broom begynner produksjonen sommeren 2004.
 
Som tidligere meddelt til markedet under presentasjonen av delårsrapport for 2. kvartal 2003, estimerer DNO selskapets påviste og sannsynlige reserver pr. 30.06.2003 til ca 143 millioner fat. Dette er en økning på ca  17 millioner fat sammenlignet med 31.12.2002.
 
Selskapet vil utarbeide en oppdatert reserverapport pr. 31.12.2003 i forbindelse med utarbeidelse av årsrapporten for 2003.