DNO ASA Børsmelding: Petrolia Drilling ASA - Flaggemelding

Independent Oil Tools ASA eier følgende aksjer og rettigheter til aksjer i Petrolia Drilling ASA: (i) 50.400.000 aksjer (18,2%), (ii) konvertible obligasjoner totalt pålydende NOK 4.500.000, med konverteringskurs tilsvarende NOK 0,47 per aksje, som kan konverteres til 6.574.468 aksjer i Petrolia Drilling ASA, (iii) 128.883.400 frittstående tegningsretter som hver gir rett til tegning av én aksje i Petrolia Drilling ASA til tegningskurs NOK 0,55 per aksje.
I tillegg eier DNO ASA følgende rettigheter i Petrolia Drilling ASA: (i) 10.554.078 aksjer (3,8%), (ii) konvertible obligasjoner totalt pålydende NOK 1.500.000, med konverteringskurs tilsvarende NOK 0,47 per aksje, som kan konverteres til 3.191.486 aksjer i Petrolia Drilling ASA, (iii) konvertible obligasjoner totalt pålydende NOK 7.450.000, med konverteringskurs NOK 0,55 per aksje, som kan konverteres til 13.545.455 aksjer i Petrolia Drillng ASA.
Som en konsekvens av utdelingen reduseres DNO's eierandel i Petrolia Drilling ASA.
I henhold til Verdipapirhandelloven § 3-2 meldes følgende:
 
Se vedlegg
 
Andel a: angir eierandel basert på "teller" tilsvarende antall aksjer og rettigheter til aksjer for henholdsvis DNO ASA og Independent Oil Tools ASA og basert på "nevner" tilsvarende dagens antall utestående aksjer i Petrolia Drilling ASA.
Andel b: angir eierandel basert på "teller" tilsvarende antall aksjer og rettigheter til aksjer for henholdsvis DNO ASA og Independent Oil Tools ASA og basert på "nevner" tilsvarende fullt utvannet antall aksjer i Petrolia Drilling ASA (samtlige konvertible obligasjoner og tegningsretter forutsettes konvertert).
 
 
DNO ASA

02. desember 2004

Kontaktperson:

Helge Eide
Managing Director.

Telefon:           (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80
www.dno.no