DNO ASA - Årsresultat for 2002

Styret i DNO ASA behandlet i møtet 31. mars 2003 årsresultatet for 2002.
 

DNO konsernets resultat etter skatt for 2002 ble NOK -77 mill., som er identisk med det foreløpige årsresultat
meddelt i børsmelding 19.02.03.
 
 
31. mars 2003
 
Kontaktpersoner: 

Helge Eide
Adm. Dir.
 

Haakon Sandborg
Finansdirektør
 

Tlf. 23 23 84 80 / 55 22 47 00
Webside: www.dno.no