DNO - Årsresultat for 2001

Styret i DNO ASA behandlet i møtet 20. mars 2002 årsresultatet for 2001.

DNO konsernets overskudd for 2001 ble mNOK 134 mill., som er identisk med det foreløpige årsresultat meddelt i børsmelding 1162/190202.21. mars 2002