Delårsrapport pr. 4. Kvartal og 4. Kvartal 2002 - DNO ASA

Hovedtrekk og viktigste hendelser
 
Den positive utviklingen som DNO har hatt gjennom årets 3 første kvartal, fortsatte også i årets 4. kvartal.  Det ble avsluttet en ny vellykket brønn på West Heather, og selskapet oppnådde rekordhøy produksjon fra sine feltandeler i Yemen.  Avtale om overtagelse av operatøransvaret for Thistle ble også sluttført i løpet av 4. kvartal.
 
Samtlige av selskapets hovedmålsetninger for 2002 er nådd.  Oljeproduksjonen ble på 22,399 fat pr. dag, selskapet lyktes med å få inn partnere til West Heather prosjektet, DNO fikk 2 nye operatørskap, herunder sitt første på norsk sokkel, og selskapets olje-og gass ressurser økte i samtlige geografiske områder.
 
Samlede driftsinntekter for 4. kvartal 2002 utgjorde NOK 425 mill og kontantstrøm fra driften (EBITDA) utgjorde NOK 244 mill. Etter nedskrivninger knyttet til selskapets investeringer innen Offshore & Services og oljerettigheter i Russland, (totalt NOK 118 mill.) ble resultat etter skatt negativt med NOK 79 mill.
 
Samlede driftsinntekter for 2002 utgjorde NOK 1.691 mill, kontantstrøm fra driften (EBITDA) utgjorde NOK 967 mill og resultat etter skatt NOK -77 mill.
 
Bokført egenkapital pr. 31. desember 2002 er NOK 902 mill.og totalkapitalen utgjør NOK 2.041 mill. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 4. kvartal 2002 på 44%.
 
Vedlegg:
-          Børsmelding 1228: http://reports.huginonline.com/892355/113692.pdf
-          Delårsrapport: http://reports.huginonline.com/892356/113693.pdf
-          Presentasjon: http://reports.huginonline.com/892358/113694.pdf
 
 
 
Oslo, 19. februar 2003
DNO ASA