Delårsrapport pr. 3. kvartal og 3. kvartal 2003 - DNO ASA

Hovedtrekk og viktigste hendelser
 
Oljeproduksjonen for 3. kvartal ble 24.919 fat pr. dag, som er i tråd med planen. Etter samlede engangskostnader og kostnader til tørr brønn i Norge på til sammen NOK 71,5 mill (før skatt), ble resultatet etter skatt minus NOK 31,9 mill i kvartalet.
 
Feltutviklingsplanen for Broom-feltet på britisk sokkel ble godkjent av britiske myndigheter i begynnelsen av september og feltet skal etter planen starte oljeproduksjonen sommeren 2004.
 
Boringer på vestflanken av Tasour-feltet i Yemen har medført at oljereservene nå er ytterligere oppgradert med ca. 10 millioner fat, hvorav DNO's andel er ca. 4.1 millioner fat (før skatt).
 
Selskapet har gjennom kvartalet fortsatt arbeidet med å sikre en langsiktig finansieringsløsning samt en strategisk gjennomgåelse lisensporteføljen. Etter kvartalets avslutning besluttet selskapet som resultat av disse prosessene å avhende betydelige deler av virksomheten. Transaksjonen vil få regnskapsmessig effekt i 2004.
 
Oljeproduksjon pr. 3. kvartal 2003 ble 27.443 fat pr. dag som bidro til samlede driftsinntekter på NOK 1.523,9 mill og EBITDA på NOK 876,4 mill. EBITDA fratrukket betalte skatter i perioden (Netback) utgjorde NOK 415,7 mill og resultat etter skatt NOK 129,9 mill.
 
Bokført egenkapital utgjorde pr. 3.kvartal 2003 NOK 1.039,9 mill, og totalkapitalen økte til NOK 2.526,4mill.
 
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 3. kvartal 2003 på 41 %.
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:
 
 
Presentasjonen kan lastes ned fra følgende link:
 
 
 
Kontakter: 
 
Adm. Dir. Helge Eide  
Telefon:23 23 84 80/55 22 47 00 
E-mail: 
[email protected]
 
Fin. Dir. Haakon Sandborg  
Telefon:23 23 84 80 
E-mail: 
[email protected]