Delårsrapport 3. kvartal 2002 - DNO ASA

Hovedtrekk og viktigste hendelser;
 
DNO hadde i 3. kvartal 2002 sitt beste resultat fra olje- og gass virksomheten noensinne.
 
Oljeproduksjonen for 3. kvartal ble på 22.176 fat pr. dag, og for perioden januar - september 22.119 fat pr. dag,
som er bedre enn forventet.
 
Samlede driftsinntekter ble i 3. kvartal 2002 NOK 440 mill. og kontantstrøm fra driften (EBITDA) på NOK 277 mill.
og resultat etter skatt NOK 46 mill.
 
Bokført egenkapital pr. 3. kvartal 2002 er NOK 959 mill. og totalkapitalen utgjør NOK 2.330 mill.
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 3. kvartal 2002 på 41 %.
 
Selskapet oppnådde positive resultater fra boringer i UK og Yemen, og oljereservene i Tasour-feltet i Yemen er nå
dobbelt så store som tidligere antatt.
 
Det ble i 3. kvartal inngått avtale om overtagelse av to nye lisensandeler: Seven Heads- gassfeltet i Irland og Thistle-feltet i Storbritania.
 
 
(NOK mill)
Pr. 3.kvartal 2002
Pr. 3.kvartal 2001
3.kvartal 2002
3.kvartal 2001
Resultat:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsinntekter
1 265,7
928,0
440,2
327,2
Driftskostnader
839,9
581,4
251,2
201,9
Driftsresultat
425,8
346,6
189,0
125,3
Resultat tilknyttede selskaper
-145,6
-20,0
-19,9
-0,1
Netto finans
-46,3
-21,5
-3,5
-13,6
Resultat før skatt
233,9
305,0
165,7
111,6
Skattekostnad
-231,2
-202,3
-119,7
-69,4
Resultat etter skatt
2,8
102,8
46,0
42,1
 
 
 
 
 
EBITDA
716,4
517,8
276,6
182,8
 
 
 
 
 
Resultat pr. aksje
0,05
       2,03
0,91
0,82
 
 
Balanse:
Pr. 3.kvartal 2002
Pr. 3.kvartal 2001
 
 
 
Anleggsmidler
1 791,5
1 828,2
Omløpsmidler
538,1
498,7
Sum eiendeler
2 329,6
2 327,0
 
 
 
Egenkapital
959,1
915,9
Forpliktelser og langsiktig gjeld
1 096,6
1 041,6
Kortsiktig gjeld
273,9
369,5
Sum egenkapital og gjeld
2 329,6
2 327,0
 
 
For full rapport av 3. kvartal 2002 bruk følgende link:
 
For presentasjon av 3. kvartal 2002 bruk følgende link:
 
Oslo, 20. november 2002
 
DNO ASA

Kontaktperson:
Helge Eide, Adm. Dir.
Telefon: 23 23 84 80