Delårsrapport 1. kvartal 2002 - DNO ASA

DNO hadde i 1. kvartal 2002 rekordhøy oljeproduksjon og gode marginer fra ordinær drift.

Samlet oljeproduksjon i 1. kvartal 2002 ble 20.637 fat pr. dag, hvilket er i tråd med selskapets målsetning.

Samlede driftsinntekter ble NOK 368,4 mill, og kontantstrøm fra driften (EBITDA) på NOK 190,7 mill, etter kostnadsføring av NOK 33 mill i letekostnader på norsk sokkel.

Resultat etter skatt ble på NOK 24,5 mill.

Bokført egenkapital økte i 1.kvartal 2002 til NOK 961,6 mill, og samlet forvaltet kapital økte til NOK 2.476,5 mill. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 1. kvartal 2002 på 39 %.

Følg denne linken for rapport med tabeller: