Brønn nr. 2 i Mozambique fullført

Letebrønnen er den andre som skulle bores i lisensen i henhold til boreprogrammet. Fremtidig arbeid med Inhaminga vil avhenge av den videre evalueringen av brønnresultatene og av mulighetene for hydrokarbonforekomster i lisensen.
 
DNO er operatør for Inhaminga blokken, med en 80 % andel.
 
 
DNO ASA
30. august 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør.
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80