Brønn Neheb-1 skal testes

Neheb-1 nådde et totalt dyp på 2227 meter 10. mai. Det ble deretter gjennomført borehullslogging og trykkmålinger i brønnen. Den planlagte testen vil bli gjennomført i løpet av kommende uke.
 
Neheb-1 er boret på en separat struktur ca 17 km sør-øst for oljefunnet i Nabrajah-1, som ble meddelt til markedet 29. mars. 
 
DNO er operatør for lisensen med en andel på 50%.