Boring i West Heather området - mulig stor økning i DNO's oljereserver.

DNO Heather Limited, et heleid datterselskap av DNO ASA ("DNO") har 9. august 2001 startet boring av en letebrønn i UK blokk 2/5 sørvest for Heather-plattformen. Brønnen vil bli boret inn i naboblokken 2/4 og har blant annet som formål å teste mulig tilstedeværelse av oljeressurser i en øvre jura struktur som har blitt identifisert basert på tolkning av 3-D seismikk innsamlet i 1995. Strukturen er lokalisert på vestkanten av "North Viking Graben", et område som antas å innholde et betydelig potensiale for hydrokarbonbærende sandsteinsreservoar.

Potensielle utvinnbare oljeresressurser i strukturen er anslått til 60 - 220 millioner fat med en antatt funnsannsynlighet på omlag 10 %. DNO har 100 % eierandel i blokk 2/4 og 2/5.

- "Øvre jura strukturen har et stort potensiale og et positivt resultat fra boringen vil kunne innebære en betydelig økning i våre oljeressurser " sier administrerende direktør Helge Eide i DNO ASA.

Estimerte påviste og sannsynlige oljeressurser i Heather-feltet med omliggende satellitter, utenom øvre jura strukturen, er på omlag 50 millioner fat. Et oljefunn i Øvre jura strukturen kan derfor få stor innvirkning på områdets oljeressurser og DNOs framtidige produksjon fra Heather-plattformen. En mulig utbygging av et oljefunn i strukturen vil innebære boring av undervanns-produksjons- og injeksjonsbrønner hvor oljeproduksjonen vil blli knyttet opp til Heather plattformen via en 7.5 km lang rørledning.

DNO har engasjert den halvt nedsenkbare boreriggen SS Petrolia for boring i blokk 2/4 og 2/5. Boringen av øvre jura strukturen vil ha en antatt varighet på 50 dager.

Vedlagte skisse viser øvre jura strukturen i forhold til Heather feltet og omliggende satellitter.