August - produksjonen ble 24.307 fat pr. dag

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i august måned samt for perioden januar til august var som følger (fat pr. dag):
 
                                   
 
august
jan. - aug.
 
 
 
UK
7.991
8.938
NORGE
5.005
5.985
YEMEN
11.311
13.005
 
 
 
TOTALT
24.307
27.928
 
 
Nedgangen i UK-produksjonen fra juli skyldes hovedsaklig at noen av brønnene på Thistle-feltet var nede på grunn av en feil på en gasskompressor som benyttes til gassløft i brønner. Gasskompressoren skal etter planen være tilbake i drift i løpet av september.
 
Produksjonen fra norsk sokkel var noe ned fra juli grunnet avbrudd i produksjonen på Glitne-feltet  i forbindelse med oppkopling av en ny produksjonsbrønn på feltet. Den nye brønnen er nå satt i produksjon, men det foreligger ikke produksjonsdata fra brønnen på nåværende tidspunkt.
 
Nedgangen i Yemen-produksjonen fra juli er ikke knyttet til særlige hendelser, men forventet produksjonsutvikling fra selskapets andeler i Tasour- og Sharyoof-feltet. Boring av en brønn på en ny struktur i blokk 53 er nå avsluttet, og brønnen fant ikke drivverdige hydrokarboner. Boreriggen flyttes nå tilbake til Tasour-området for å bore en ny brønn i tilknytning til det nye oljefunnet vest for hovedfeltet.
 
 
DNO ASA
15. september 2003
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80