Årsresultat DNO ASA

Styret i DNO ASA har behandlet årsresultatet for 2000 i styremøte 31. mars 2001.

DNO konsernets overskudd for 2000 ble MNOK 49,7, som er identisk med det foreløpige årsresultatet meddelt i børsmelding 19. februar 2001.Oslo, 2. april 2001

DNO ASA