Årsresultat 2003

Styret i DNO ASA behandlet i møtet 30. mars 2004 årsresultatet for 2003.
 
DNO konsernets resultat etter skatt for 2003 ble NOK 107,2 mill., som er identisk med det foreløpige årsresultat som ble meddelt i børsmelding 19. februar 2004.