Årsrapport 2000

Årsrapport 2000 for DNO ASA er nå offentlig, og vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.dno.no

Årsrapporten vil bli distribuert til aksjonærene i forbindelse med innkalling til generalsforsamling i DNO ASA, som vil holdes 20 juni 2001. Innkalling til generalforsamling vil bli bli annonsert i dagpressen på et senere tidspunkt.


23 mai 2001

DNO ASA

Årsrapport 2000 i pdf format.