April-produksjonen ble 29.113 fat pr. dag

 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i april måned samt for perioden januar til april var som følger (fat pr. dag):
 
 
april
  jan - april
 
 
 
UK
8.842
9.019
NORGE
   6.663
6.458
YEMEN
13.608
   13.877
 
 
 
TOTALT
29.113
  29.354
 
 
 
 
 
I Yemen var samlet produksjon i april noe ned sammenlignet med mars. Dette skyldes et kortere avbrudd i produksjonen fra en av brønnene på Tasour i forbindelse med utskifting av en pumpe i brønnen. Den nye produksjonsbrønnen, Tasour #  9, som ble satt i drift i løpet av april, ga en høyere andel av vann i produksjonsstrømmen enn det som var forventet, men brønnen produserer likevel nå ca. 1.800 fat olje pr. dag.
 
Sharyoof-feltet i Yemen produserer fremdeles i overkant av 20.000 fat pr. dag, og samlet produksjon fra Yemen i perioden januar - april har økt med ca. 70 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2002.
 
I Storbritannia og Norge var april- produksjonen omtrent på samme nivå som for mars.