Aksjekapitalforhøyelse


Det vises til børsmelding av 20. juni 2001 vedrørende erklæring av 1.355.000 aksjeopsjoner. Aksjekapitalen utgjør etter dette NOK 206.088.788 fordelt på 51.522.197 aksjer pålydende NOK 4,-.