Ad: Konvertibelt lån - Petrolia Drilling ASA

Det vises til børsmelding fra Petrolia Drilling ASA i dag.
DNO ASA har i dag tegnet NOK 10 millioner i konvertibelt obligasjonslån  II  2003/2006 - ISIN NO. 001 019158.8.
 
For ytterligere informasjon vedrørende betingelser vises det til informasjon fra Petrolia Drilling ASA.