9 % økning av andel i Blokk 32 - YEMEN

I børsmelding 1092 datert 6. november 2000 ble det opplyst om at DNO hadde samtaler med de øvrige partnerne i blokk 32 om en re-fordeling av 25 % andelen som DNO overtok fra Norsk Hydro i juni 2000 (ref. børsmelding 1080 datert 16. juni 2000).

Denne prosessen er nå ferdigbehandlet med positivt resultat for DNO. Selskapet vil beholde 21 av 25 % andelen som ble ervervet fra Norsk Hydro. DNO har nå som operatør 41,00 % andel i blokk 32.

DNO’s andel av oljeproduksjonen fra Tasour feltet i januar og februar 2001 er tidligere rapportert til henholdsvis 1.987 og 2.769 fat pr. dag. Korrigert for høyere andel i lisensen øker DNO’s andel av oljeproduksjonen fra Tasour feltet i januar med 560 fat pr. dag til 2.547 fat pr. dag, og i februar med 756 fat pr. dag til 3.525 fat pr. dag.

DNO’s samlede oljeproduksjon for januar og februar 2001 blir nå henholdsvis 12.041 og 12.742 fat pr. dag.


DNO ASA
4. april 2001