2 nye operatørskap på norsk sokkel for DNO

 
Det Norske Oljeselskap AS ("DNO"), et heleid datterselskap av DNO ASA, er blitt godkjent som operatør for lisens PL 148 (del av blokkene 7/4 og 7/7)  og PL 006C. Selskapet har fram til nå vært partner i disse lisensene, og har nå foreløpig overtatt 100 %  i begge lisensene.
 
Det er gjort funn av olje i begge lisenser: 7/7-funnet og SØ-Tor feltet. Basert på dagens undergrunnsforståelse og teknisk/økonomiske forutsetninger er det usikkerhet rundt det kommersielle potensialet for disse funnene. DNO vil nå revurdere det kommersielle potensialet, hvor det blant annet vil bli benyttet forbedrede seismikkdata ved anvendelse av nye metoder. Ulike mulige utbyggingsløsninger vil også bli vurdert.
 
DNOs vurderinger skal gjennomføres i løpet av 2003, og vil danne grunnlag for beslutning om prosjektene skal videreføres. Da arbeidet i tilknytning til lisensene i 2003 hovedsakelig er ulike studier og analyser, vil kostnadene være av begrenset størrelse.
 
DNO ble godkjent som operatør på norsk sokkel i juli 2002 i forbindelse med en andelsovertagelse på 37,5 % i PL 103B fra Norske Conoco AS. Denne lisensen omfatter en del av Jotun-feltet. Selskapet har nå til sammen 70 % i PL 103B og Petoro de resterende 30 %, som gir henholdsvis 7 % og 3 % i selve Jotun-feltet.
 
English version is attached.