DNO International ASA : AVHOLDT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ble avholdt i dag, den 11. juni 2012 kl 10:00 på Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, N-0250 Oslo, Norge.

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen.

11. juni 2012
DNO International ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.