DNO Presentasjonsmateriale EGF

Vedlagte presentasjon er blitt avholdt på DNOs 
Ekstraordinære Generalforsamling i dag kl. 13.00