DNO ASA - Presentasjon Pareto Oil and Offshore Conference

Vedlegger presentasjon som skal holdes på Paretos Oil and Offshore Conference i dag.
 
Med vennlig hilsen
DNO ASA
 
Helge Eide
Adm. dir.