MELDEPLIKTIG HANDEL

DNO ASA har idag ervervet en amerikansk kjøpsopsjon på 800.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA. Forfallsdato på opsjonen er 21. juni 2000. Strike er NOK 8,-, og opsjonspremie 3,30. Samtidig selger DNO ASA 250.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA til kurs 10,65. Selskapets nettoeksponering i Petrolia Drilling ASA øker således med 550.000 aksjer.

DNO ASA eier p.t. 14.795.614 aksjer i Petrolia Drilling ASA, tilsvarende 33,03% av selskapet, samt opsjon for ytterligere 700.000 aksjer. Ved innløsning av dagens ervervede opsjon på 800.000 aksjer, vil DNO ASA kontrollere 35,82% av Petrolia Drilling ASA.