Meldepliktig handel- Petrolia Drilling ASA

DNO ASA har idag forlenget en kjøpsopsjon i Petrolia Drilling ASA (PDR) på 500.000 aksjer til 22.11.2000.

DNO ASA har følgelig innløst kjøpsopsjon på 500.000 aksjer i PDR med strike kr. 8,-, samtidig som de har solgt 500.000 aksjer i PDR til kurs kr. 8,7 og kjøpt en ny kjøpsopsjon på 500.000 aksjer, opsjonspremie kr. 1,10, med strike kr. 8,-.

Den nye opsjonen har løpetid til 22.11.00.

Samtidig har DNO utstedt en salgsopsjon på 500.000 aksjer med strike kr. 8,-. Premie kr. 0,2 med forfall 22.11.00.

DNO ASA har etter dette 15.745.614 aksjer tilsvarende 35,16% av selskapet, samt 1,2 mill. aksjeopsjoner i PDR. Ved innløsning av aksjeopsjonene vil eierandelen øke til 37,84% i PDR.