DNO øker i Jotun feltet

DNO ASA ( DNO) har inngått avtale med STATOIL om overtagelse av 2 % andel i PL 103B, som omfatter Jotunfeltet. Overtagelsen gjelder med virkning fra 1 januar 2001.

Basert på dagens oljeproduksjon fra Jotunfeltet vil dette gi en økning i netto oljeproduksjon til DNO med omlag 2.800 fat pr. dag til omlag 4.500 fat pr. dag med virkning fra 1 januar 2001.

DNO har etter dette følgende lisensandeler på norsk sokkel:

PL 103B / Jotun: 3.250 % (Exxon/Mobil operatør)
PL 048B / Glitne & Enoch: 10.000 % (Statoil operatør)
PL 203: 15.000 % (Norsk Hydro operatør)
PL 148: 10.000 % (Statoil operatør)
PL 006C: 10.000 % (BP operatør)

Samlet kjøpesum for ovennevnte lisensandeler, inklusive de siste 2 % i Jotunfeltet, er omlag NOK 290 mill., regnet etter skatt. Selskapet har finansiert kjøpesummen med kontantstrøm fra driften samt fremmedkapital. Overtagelsen av lisensandelene skal godkjennes av norske myndigheter.

I henhold til Plan for Utbygging og Drift (PUD) vil Glitnefeltet starte produksjon i juli 2001, med en startproduksjon på omlag 40.000 fat olje pr. dag, hvorav DNO’s andel er 4.000 fat pr. dag. Ved oppstart av Glitnefeltet vil DNO’s netto oljeproduksjon fra norsk sokkel øke til omlag 8.000 fat pr. dag.

Norsk sokkel har høy prioritet i DNO konsernets fremtidsplaner, og DNO ønsker en aktiv rolle i de ulike lisenser hvor en deltar. Selskapet har i dag omlag 15 medarbeidere knyttet til den indre kjernekompetanse for norsk sokkel, og er i ferd med å utvide denne ytterligere, i takt med økende oppgaver. Verktøykassen for full undergrunnsforståelse er etablert, og har spillt en sentral rolle i de foretatte lisenskjøp.

DNO vurderes fortløpende ytterligere lisenskjøp innen selskapets definerte strategi - utbygging av mindre oljefelt og felt i haleproduksjon.


Oslo, 23 oktober 2000
DNO ASA